top of page
Geld groen amstelland.jpg

Bewindvoering

Is het voor u lastig uw financiën op orde te krijgen of te houden? Een bewindvoerder biedt een helpende hand.

 

Als bewindvoerder vertegenwoordigen wij de cliënt op financieel gebied. Wij optimaliseren het inkomen en beschermen de bezittingen. Simpel gezegd, samen met u stellen wij orde op zaken. Dat geeft u rust en dan kunt u zich weer bezig houden met de dagelijkse uitdagingen. 

Door op tijd professionele hulp te vragen krijgt u weer snel zicht op uw portemonnee.

Zie verderop een filmpje met duidelijke uitleg.

Financiën, onze zorg

Voor wie is bewindvoering?

Een bewindvoerder kan een oplossing bieden voor wie de eigen financiën een probleem zijn geworden. 

Financiële problemen

Als u onvoldoende grip heeft op de financiën komt u in een neergaande spiraal terecht. Uiteindelijk ziet u geen oplossing meer; aanmaningen en schulden hopen zich op en u krijgt steeds meer slapeloze nachten.

Financiële problemen zijn er in alle soorten en maten. De problemen kunnen op veel manieren ontstaan en hebben ook ieder hun eigen oplossing. Veel voorkomende voorbeelden zijn:

- uw inkomen is lager geworden, bijvoorbeeld door ontslag, pensioen of tegenvallend resultaat. 

- uw uitgaven zijn hoger, bijvoorbeeld door echtscheiding of overlijden van een relatie.

- u heeft schulden, door persoonlijke omstandigheden of bijvoorbeeld een verslaving. 

Geen overzicht

Soms is niet duidelijk wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Zonder overzicht van inkomsten en uitgaven is het moeilijk de balans te vinden. Overzicht houden op de bankrekening is niet voor iedereen even makkelijk.  

Alternatieven

Als u niet in aanmerking komt voor Bewindvoering, kunt u kiezen voor Budgetbeheer. Hierbij kunt u kiezen voor meer of mindere ondersteuning bij uw financiële beheer. 

Video eigendom van Hogeschool van Amsterdam (HvA)

Wat doet een bewindvoerder?

Na een eerste gesprek helpen we u met het verzoek tot onderbewindstelling. We zorgen dat de nodige formulieren worden opgestuurd. Ook gaan we mee naar de zitting onderbewindstelling. 

Daarna zorgen we voor een boedelbeschrijving en maken we een sluitend budgetplan aan de hand van inkomsten en vaste lasten. 

 

Wij nemen in ieder geval de volgende taken op ons: 

 • Opstellen van budgetplan 

 • Betalen van de vaste lasten 

 • Ontvangen en behandelen van de post 

 • Beheren van verzekeringen 

 • Aanvragen van zorg- of huurtoeslag 

 • Aanvragen (bijzondere) bijstand bij de gemeente (inkomensafhankelijk) 

 • Ondersteuning bij schuldhulpverlening (indien nodig) 

 • Afbetalingsregelingen treffen bij schulden

 • Aangifte inkomstenbelasting (box 1) 

Bewind aanvragen, hoe werkt dat?

Stap 1. Het eerste contact

Een aanmelding doet u zelf, of kan worden gedaan door uw naaste familie, een hulpverlener of de instelling waarin u verblijft. U neemt telefonisch of via het contactformulier contact met ons op, wij komen bij u langs voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek.  
 

Stap 2. Kennismaking

Tijdens een kennismakingsgesprek bespreken we uw situatie en mogelijke oplossingen. Zo komen we erachter of bewindvoering voor u de juiste oplossing is. 

Stap 3. Intake gesprek

We bespreken samen uw financiële situatie en maken heldere afspraken. Samen vullen we een formulier in met het verzoek tot onder bewindstelling, die naar de rechtbank gestuurd wordt. We moeten ook andere stukken meesturen, bijvoorbeeld mogelijk een verklaring van een deskundige of naaste familie.  

Stap 4. Rechtbank

De rechtbank beoordeelt de aanvraag en benoemt de bewindvoerder. Als de rechter u verzoekt bij de rechtbank te verschijnen, gaan wij met u mee. 

Stap 5. Praktijk van beschermingsbewind

 • Wij gaan aan de slag. De rechtbank controleert dat wij ons werk goed doen.

 • We maken een boedelbeschrijving (inventarisatie van bezittingen en schulden) maken, die naar de rechtbank wordt gestuurd. Verder stellen we een budgetplan op, waar uw inkomsten en uitgaven in verwerkt worden. 

 • We openen een beheerrekening bij de bank. De rekening staat op naam van cliënt, maar wordt beheerd door de bewindvoerder. Op deze rekening zullen dan alle inkomsten en uitgaven worden geadministreerd.

 • U zelf krijgt een leefrekening. Volgens het budgetplan ontvangt u wekelijks een bedrag op de leefrekening voor de dagelijkse kosten.

 • Als bewindvoerder vertegenwoordigen wij u op financieel gebied. We optimaliseren de inkomsten en beschermen de bezittingen. Als u schulden heeft, vragen we schuldeisers de correspondentie direct naar Amstelland Bewind te sturen. Met schuldeisers zullen aflossingsregelingen worden afgesproken, rekening houdend met uw aflossingscapaciteit.

 • U kunt online altijd de eigen gegevens inzien. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan de kantonrechter.

 • De tarieven voor de bewindvoering worden jaarlijks vastgesteld door het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters. Voor de kosten voor bewindvoering kan meestal een verzoek gedaan worden bij de gemeente voor Bijzondere bijstand. 

Stap 6. Einde Bewind

Als u de financiën weer zelf kan regelen kunt u de rechtbank verzoeken het bewind te beëindigen. Soms eindigt het bewind bij overlijden. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/curatele-bewind-en-mentorschap 

bottom of page