top of page
Amsterdam amstelland.jpg

Mentorschap

Wanneer u zorg nodig heeft, moeten er veel beslissingen worden gemaakt. Het kan prettig zijn hier hulp bij te vragen. Een mentor kan voor u opkomen voor uw belangen, beslissen over uw verzorging en begeleiding en u adviseren over persoonlijke beslissingen.

 

Een belangrijke taak van een mentor is om te weten wat u zelf wel of niet wilt of kunt beslissen, en welke taken u liever aan uw wettelijk vertegenwoordiger overlaat. 

Omdat het altijd gaat over persoonlijke keuzes, is het goed als uw mentor u goed leert kennen. Samen stellen we een plan op over wat u belangrijk vindt op het gebied van zorg, verpleging en begeleiding. Tijdig inschakelen van een mentor geeft ruimte om samen voor te bereiden op de toekomst. 

Voor wie is mentorschap?

Mentorschap is voor iedereen die persoonlijke zaken en beslissingen niet (meer) zelf kunnen regelen. Dit kan bijvoorbeeld door ziekte of beginnende vergeetachtigheid. 

Wat doet een mentor?

Een mentor regelt zaken rond verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Ik kan u wettelijk vertegenwoordigen, voor uw belangen opkomen en u adviseren over persoonlijke zaken. Hiervoor houd ik als mentor goed contact met u en weet ik hoe het met u gaat. 

 

Een mentor weet dus wie u bent, wat u belangrijk vindt in het leven en welke beslissingen u zelf wel of niet wilt of kunt maken. Omdat we een vertrouwensband opbouwen, weet ik welke gewoonten, behoeften en wensen voor u centraal staan.  

Uw mentor kan bijvoorbeeld;

 • overzien welke zorg er vanuit verschillende behandelaars en zorgverleners gegeven wordt

 • regelen van benodigde zorg

 • u ondersteunen én uw belangen behartigen tijdens gesprekken met zorgverleners en behandelaars

 • signaleren dat de zorg die u krijgt niet overeenkomst met uw wensen

 • stappen ondernemen in situaties waarbij u niet de zorg krijgt die u nodig hebt

 • ingrijpen in situaties die niet in uw belang zijn, wanneer de gezondheid achteruit gaat

 • verslag doen aan de rechter over het verloop van het mentorschap

Een mentor mag niet beslissen over financiële of zeer persoonlijke zaken van de betrokkene. Het is belangrijk samen te bespreken wat wél en wat niet kan. Ik betrek u als mentor zoveel mogelijk bij de uit te voeren taken. 

Mentorschap aanvragen, hoe werkt dat?

Stap 1. Het eerste contact

U neemt telefonisch of via het contactformulier contact met ons op, ik maak een afspraak voor een persoonlijk en vrijblijvend gesprek. De aanmelding doet u zelf, of kan worden gedaan door uw naaste familie, een hulpverlener of de instelling waarin u verblijft.

 

Stap 2. Kennismaking

Tijdens de kennismaking bespreken we uw situatie, de reden van uw vraag en de toekomst. Zo komen we erachter of vertegenwoordiging door een mentor voor u de juiste oplossing is.

Stap 3. Intake gesprek

We bespreken samen wat uw wensen zijn en maken heldere afspraken. Samen vullen we de formulieren in die de rechter nodig heeft om mij als wettelijk vertegenwoordiger aan te stellen.  

Stap 4. Rechtbank

De rechtbank beoordeelt de aanvraag en benoemt het mentorschap. 

 

Stap 5. Ondersteuning van de mentor

Ik ga aan de slag als uw mentor / wettelijk vertegenwoordiger. Dat ziet er voor verschillende situaties anders uit. Hoe precies, dat bepalen wij samen.

 

Mijn taken kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 • Ik maak met u een plan voor de huidige en toekomstige zorg. We schrijven daarbij op wat u belangrijk vindt in het leven en in de zorg die u ontvangt. We bespreken wat u wel of niet zelf wilt blijven beslissen, en wat u liever uit handen geeft

 • Ik maak een inventarisatie van de huidige hulpvragen en verschillende hulpverleners / instanties

 • Ik leg contact met huidige hulp instanties

 • Bij afspraken met zorgverleners kan ik met u meegaan om uw belangen te behartigen en u te ondersteunen

 • Signaleren of ingrijpen wanneer zorg niet in uw belang is

 • Periodiek controleert de rechtbank hoe het mentorschap verloopt

Stap 6. Einde mentorschap

De rechter kan het mentorschap beëindigen wanneer dit niet meer nodig lijkt. Soms eindigt het mentorschap bij overlijden. 

bottom of page